milieublad

Utrechts Milieublad gaat digitaal!

Na 60 nummers nemen we afscheid van de papieren versie van het Utrechts Milieublad. Deze uitgave van Milieucentrum heeft ruim 10 jaar een tweemaandelijkse verschijning gehad, met als belangrijkste component de groene agenda, aangevuld met nieuws en weetjes op het gebied van het Utrechts milieu. De oplage van dit via postabonnementen en plekken als bibliotheken, winkels en buurtcentra verspreide blad, ligt momenteel rond de 700.

In plaats van deze gedrukte uitgave komt nu een digitale. Deze krijgt de vorm van een nieuwsbrief waarin altijd de groene agenda een prominente plek in zal nemen. Verder is er een overzicht te vinden met het Milieunieuws van de afgelopen maand. Daarnaast zal er een wisselende rubriek zijn met (consumenten) weetjes. Het eerste digitale nummer zal juni dit jaar het levenslicht zien.

Een aantal overwegingen liggen ten grondslag aan deze stap. In de eerste en belangrijkste plaats: van de zomer nemen we afscheid van onze vormgeefster Marike Stokker, die sinds 2007 verantwoordelijk was voor de eindredactie, opmaak en productie van het blad. Zij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Andere overweging waren meer van praktische en financiële aard. De distributie was nogal een klus en kostte bovendien nogal wat porto en eigenlijk wilden we van de zwart-wit binnenkant af en deze naar kleur upgraden. Dit bleek echter te kostbaar.