groenplan

Meerjaren Groenprogramma Utrecht

Op de Raadsinformatieavond van 3 maart stond het Meerjaren Groenprogramma op de agenda. Omdat dit onderwerp gelijk gepland stond met het voor Utrecht geheel nieuwe thema Houtstook waarvoor wij ons al ingeschreven hadden, waren wij helaas niet in de gelegenheid bij het groenprogramma aanwezig te zijn. Jammer, na afloop bleek namelijk dat er in het geheel geen insprekers bij het onderwerp Meerjaren Groenprogramma aanwezig waren. Is de Utrechter dan zo tevreden, zijn er helemaal geen wensen of kansen voor verbetering?
Het MCU heeft daarom alsnog een schriftelijke bijdrage aangeleverd, waarvan in ieder geval GroenLinks later nog gebruik heeft gemaakt.

Hieronder kort de kern van onze bijdrage, zie voor de volledige tekst deze link..

Veel gaat goed, maar we maken ons zorgen over kwaliteit en biodiversiteit
Het MCU en haar groene partners maakt zich zorgen over de kwaliteit en de hoeveelheid groen in Utrecht stad. Utrecht scoort laag op de nationale ranglijst bij de vergelijking van steden; in oppervlakte heeft Utrecht naar verhouding weinig groen.
Wel heeft de stad in de beleving van haar bewoners een groen imago, dit komt voor een deel door de grote hoeveelheid bomen langs wegen en lanen.
De prijzen die Utrecht met haar groene planontwikkeling wint zijn welverdiend, daar doen wij niets aan af. De Groene Web projecten waaraan Utrecht invulling geeft zijn een waardevolle versterking van de ecologische verbindingen. Ook over de medewerkers en ambtelijke collega's die werken aan de inrichting en het onderhoud van het Utrechts groen, hebben wij weinig te klagen.
Er is sprake van een gezonde dialoog, waarbij een aantal groene maatschappelijke organisaties binnen de participatieve ruimte die hen wordt geboden, een bijdrage leveren aan het vinden van verbeteringen en optimalisaties in het groenbeheer en het groenprogramma van de gemeente. Dit gebeurt zowel op wijk- en planniveau als binnen een apart hiervoor door de gemeente ingericht MAGIE-overleg (Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie).
Over het algemeen blijkt de Utrechter tevreden met het groen in zijn stad, echter uit verschillende wijkraadplegingen blijkt ook de vraag naar meer robuuster groen, behoud van bestaand groen en de wens de ecologische structuur en diversiteit te versterken.

Wij maken ons daarom naast de waardering voor het Utrechtse groenprogramma ook zorgen. Met name de ecologische kwaliteit, de biodiversiteit en de kwaliteit van het bomenbestand hebben te lijden onder het uitgevoerde beleid en beheer, de ruimtelijke dynamiek van onze stad en de vermindering van budget voor groen, ook in de komende jaren.

Een aantal voorbeelden van knelpunten
Ga voor de volledige tekst naar deze link

U begrijpt het. Het MCU is over veel van het groenbeleid en groenbeheer positief te spreken, maar maakt zich ook zorgen. Het gaat ons om groene kwaliteit, diversiteit, beleving en functionaliteit. Daarvoor zijn in de toekomst, als Utrecht behoud of liever nog verbetering van de groene kwaliteit wil, meer middelen en meer aandacht nodig.

PS - het MCU is ook auteur en uitgever van de Utrechte Vlindergids, Zochergroen en Pioniers in Zelfbeheer.

Namens stichting Milieucentrum Utrecht, Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn en onze groene netwerkpartners,

Roland Pereboom, directeur MCU