licht

Vermindering lichthinder in Leidsche Rijn

Het Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn zet zich al lange tijd in voor de vermindering van de buitensporige verlichting van de openbare ruimte in Leidsche Rijn. Daarbij moet vooral worden gedacht aan lantaarnpalen, die licht naar boven uitstralen en aan sportveldverlichting die onnodig verblindend licht uitstraalt naar de wijde omgeving van de sportvelden.
Dit soort licht vervuiling is hinderlijk voor mens en dier. Recent onderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO) en de Universiteit Wageningen toont aan, dat de activiteiten van alle soorten nachtdieren worden beïnvloed door kunstmatige belichting; dit onafhankelijk van het type (kleur) licht dat gebruikt wordt.

Met name de naar boven uitstralende lantaarns, zoals het veel in Leidsche Rijn gebruikte model “vliegende schotel”, zijn zeer storend voor vleermuizen. Om die reden heeft het platform zich al jaren ingezet om dit type lantaarnpalen aangepast te krijgen, opdat zij geen licht meer naar boven zouden uitstralen. Dat kan eenvoudig door de lichtdoorlatende bovenkanten van deze armaturen te vervangen door een reeds beschikbaar licht ondoorlatend type bovenkap.

Hoewel al reeds enige jaren geleden met het Bureau NegenTien overeen gekomen was om deze licht ondoorlatende bovenkanten te gaan gebruiken, bleek dat dit in de praktijk toch moeilijk te realiseren was. Daarom werd besloten om het probleem ook langs een ander kanaal bij de gemeente aan te kaarten. Op 10 februari 2015 heeft het platform op de raadsinformatieavond dierenwelzijn het probleem van de overmatige verlichting nogmaals aangekaart. De presentatie van Tabe Tietema op de raadsinformatieavond, op basis van een notitie van Ria Glas (zie bijlage), heeft er toe geleid, dat in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van begin maart 2015 werd besloten de verantwoordelijke dienst te vragen dit voorjaar nog met een voorstel te komen hoe het probleem van de bovenmatige verlichting aan te pakken.

Naar aanleiding daarvan heeft een kleine delegatie van het platform, tezamen met het hoofd van de afdeling verlichting van de gemeente, op 12 maart een avondlijk veldbezoek aan Leidsche Rijn gebracht, om de problematiek nader te bespreken. Dit veldbezoek vond plaats in een open en positieve sfeer en op dit moment wachten we even af met welk voorstel de afdeling verlichting komt.