bijenstal

Klimaatbos-León verwerft de Gold Standard

De gemeente Utrecht werkt vanaf 2009 met de Stichting Vriendschapsband Utrecht-León en het MCU in Nicaragua aan de aanplant van een zogenaamd Klimaatbos in León. Inmiddels zijn 400.000 bomen geplant op 4 km2 aan losse percelen grond. Dit is wereldwijd één van de vijf projecten waarbij de lokale bevolking nieuw bos aanplant en werkt aan binding van het broeikasgas CO2.

Om te zorgen dat het bos niet voortijdig gekapt wordt, is het nodig een financieringsstroom te vinden die er voor zorgt dat de boeren die de bomen beheren een inkomen hebben, voordat de kap van volwassen bomen geld oplevert. Hiervoor zijn twee bronnen: ten eerste het zorgen dat de bomen gecertificeerde "carbon-credits” (verhandelbare emissierechten) opleveren en het in het bos aanplanten van cacao bomen, die vrij snel geoogst kunnen worden.

De eerste chocolade van Nicaraguaanse cacao is inmiddels geproduceerd door de Chocolademakers en te koop voor particulieren en bedrijven. En vers van de pers is de certificering van bomen ook een feit. Na een moeilijk proces, dat een paar jaar in beslag heeft genomen, zijn de bomen gecertificeerd met de Gold Standard. De hoogste categorie. Hoe deze precies vermarkt gaat worden zijn we nog aan het bespreken, maar in ieder geval geeft het een optimistische blik op de toekomst van het klimaatbos. Wellicht kan het nu zelfs uitgebreid worden.