Lekker Utregs

Lekker Utregs

Wellicht is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest, maar achter de schermen zijn we druk bezig met de toekomst van Lekker Utregs. Na beƫindiging van het LEADER-project was het noodzakelijk onze activiteiten goed tegen het licht te houden. Wat wil Lekker Utregs en vooral: hoe realiseren we het? Plannen en idealen genoeg, maar hoe krijg je ze uitgevoerd? Omdat er geen sprake is van een structurele financiering moeten we bij elke activiteit kijken hoe het te realiseren. Wat kost het en wat levert het op?

Een paar activiteiten zullen we zeker blijven uitvoeren: het promoten van de Utrechtse producten en producenten en horeca die zijn aangesloten bij Lekker Utregs, het organiseren van kerstmarkten voor bedrijven en organisaties en de directe bemiddeling bij handel met derden.

Momenteel onderzoeken we samenwerkingsmogelijkheden met de coƶperatie Local2Local uit de Krommerijn Streek. Wellicht is het via hen mogelijk (eventueel in samenwerking met de GEPU) een aantal logistieke knelpunten op te lossen. We zijn op dit moment bezig samen met hen en Fairtrade Utrecht en StoereVrouwen het Flairtje project uit te voeren. Met dat project willen we proberen het Utrechts product vastere voet te geven in de Utrechtse horeca.

Naast deze activiteiten zijn we druk met het in elkaar zetten van een bedrijfsplan. In dit plan worden duidelijke keuzes gemaakt die er voor moeten zorgen dat Lekker Utregs ook op langere termijn toekomst heeft. Over de exacte inhoud zijn we nog volop in discussie, maar we verwachten deze in de komende maanden manifest te kunnen maken.