MCU-NU
Meerjaren Groenprogramma Utrecht
groenvisie

Op de Raadsinformatieavond van 3 maart stond het Meerjaren Groenprogramma op de agenda. Omdat dit onderwerp gelijk gepland stond met het voor Utrecht geheel nieuwe thema Houtstook waarvoor wij ons al ingeschreven hadden waren wij helaas niet in de gelegenheid bij het groenprogramma aanwezig te zijn. Jammer,
>>lees verder

Nieuwe rubriek in de Milieuwijzer
milieuwijzer
Milieuwijzer Utrecht, de online koop- en internetgids van Milieucentrum Utrecht, is onlangs uitgebreid met een spiksplinternieuwe rubriek. Thema: duurzame en fairtrade kleding en modeaccessoires in de stad Utrecht.
>>lees verder
Klimaatbos León
klimaatbos
De gemeente Utrecht werkt vanaf 2009 met de Stichting Vriendschapsband Utrecht-León en het MCU in Nicaragua en aan de aanplant van een zogenaamd Klimaatbos in León.
>>lees verder
Bijenstal verrijst op Gagelsteede
bijenstal
Op woensdag 8 april gaan we een bijenstal bouwen op stadsboerderij de Gagelsteede in Overvecht. De Bijenhoudersvereniging Utrecht en omstreken zal hier nieuwe imkers op gaan leiden om zelfstandig bijen te kunnen houden. Met de bouw van de stal voltooit het Milieucentrum het project. Aan de slag voor stadsbijen.
>>lees verder
Ring Utrecht A27/ A12 en A28
A27
Geluidswallen, groene inpassing en compensatie komen in beeld De verbreding van de Ring Utrecht (A27/A12 verkeersknooppunten houdt veel bewoners in de wijken langs de Ring en de milieubeweging van Utrecht bezig.
>>lees verder
Utrechts Milieublad gaat digitaal!
Utrechts Milieublad
Na 60 nummers nemen we afscheid van de papieren versie van het Utrechts Milieublad. Deze uitgave van Milieucentrum heeft ruim 10 jaar een tweemaandelijkse verschijning gehad, met als belangrijkste component de groene agenda, aangevuld met nieuws en weetjes op het gebied van het Utrechts Milieu.
>>lees verder
Lekker Utregs
Lekker Utregs
Wellicht is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest, maar achter de schermen zijn we druk bezig met de toekomst van Lekker Utregs. Na beëindiging van het LEADER-project was het noodzakelijk onze activiteiten goed tegen het licht te houden. Wat wil Lekker Utregs en vooral: hoe realiseren we het?
>>lees verder
Houtstook, rookgassen en fijn stof
houtstook
Op de Raadsinformatieavond (RIA) van 3 maart stond naar aanleiding van klachten van bewoners het onderwerp ‘houtstook’ op de agenda. Na een uitgebreide verkenning van het roetprobleem en de roetkaart in de RIA van 27 januari agendeerde de Partij voor de Dieren de overlast van houtstook. Milieucentrum Utrecht was als ‘meeprater’ aanwezig.
>>lees verder
Vermindering lichthinder in Leidsche Rijn
lichthinder
Het Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn zet zich al lange tijd in voor de vermindering van de buitensporige verlichting van de openbare ruimte in Leidsche Rijn. Daarbij moet vooral worden gedacht aan lantaarnpalen, die licht naar boven uitstralen en aan sportveldverlichting die onnodig verblindend licht uitstraalt naar de wijde omgeving van de sportvelden.
>>lees verder
Leeuwensteyn–Noord en de bomen
lichthinder
Tussen het Amsterdam–Rijnkanaal en de tunnelbak van de A2 wordt op de glooiing van het Willem Alexanderpark naar het kanaal de nieuwe wijk Leeuwensteyn-Noord ontwikkeld. Het gaat hier om een nogal speciaal gebied; een smalle strook grond van ca. 1 km lang en variërend tussen de 100 en 300 meter breed, met over die breedte een hoogte verval van ongeveer 8 meter.
>>lees verder